Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας tmwood-shop.com παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους παρακάτω όρους χρήσης που ισχύουν για όλο το περιεχόμενο της σελίδας που περιλαμβάνετε μέσα σε αυτή . Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας tmwood-shop.com οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση και των υπηρεσιών αυτής.Εάν δε συμφωνεί μπορεί να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών της και του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας αυτής πρέπει να ελέγχει το περιεχόμενο αυτής της σελίδας για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας tmwood-shop.com και να τους αποδέχεται εκ νέου εάν επιθυμεί.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδα tmwood-shop.com (λογότυπο-εικόνες-σχέδια-κείμενα κτλ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας TmWood handmade accessories. Το παρών λογότυπο της εταιρίας προστατεύετε από την κατοχύρωση του. Συνεπώς κανένα από αυτά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η να αντιγραφεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Περιορισμός ευθύνης

Η ιστοσελίδα tmwood-shop.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημιάς υποστεί ο χρήστης της σελίδας αυτής στην οποία προβαίνει με δικιά του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων αυτής. Η ιστοσελίδα αυτή δεν ευθύνεται για τυχών σφάλματα και δε εγγυάται ότι το περιεχόμενο της θα παρέχετε δίχως διακοπή. Δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών , περιήγηση μέσα στην ιστοσελίδα και οποιαδήποτε απώλεια προσωπικών δεδομένων.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Η ιστοσελίδα tmwood-shop.com παρέχει τα Newsletters στους εγγεγραμμένους χρήστες της σελίδας αυτής για την ενημέρωση τους για νέα προϊόντα της η προσφορές . Ο κάθε χρήστης αυτής της σελίδας έχει το δικαίωμα να εγγραφή/ξεγραφή στα Newsletters όποτε αυτός επιθυμεί.

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας
tmwood-shop.com λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της
TmWood handmade accessories και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και
των διεθνών συμβάσεων. Η tmwood-shop.com διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών
ή και της διαγραφής του από αυτές.

Παροχή και χρήση e-mail

Για την δημιουργία λογαριασμού θα χρειαστεί ένα email ένα όνομα και ένας κωδικό πρόσβασης τα οποία απαγορεύετε να τα δίνεται σε οποιονδήποτε. Η σελίδα tmwood-shop.com συλλέγει τα e-mail αυτά για παροχές υπηρεσιών όπως Newsletters , συνομιλία και αποστολές παραστατικών, ενημερώσεων , αποστολών δεμάτων σε εσάς η σελίδα tmwood-shop.com δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν απώλειες e-mail και ζημιές αυτών. Η σελίδα tmwood-shop.com έχει το δικαίωμα να α αποκλείσει όποιο e-mail θελήσει σε περίπτωση παραβίασης των όρων της σελίδας αυτής.

 

Cookies

Η σελίδα tmwood-shop.com μπορεί να  χρησιμοποιεί Cookies τα οποία είναι για την διευκόλυνση του χρήστη μέσα στην σελίδα αυτή. Ο χρήστης κάνει αποδοχή τον Cookies εάν αυτός επιθυμεί. Εάν ο χρήστης δεν έχει αποδεχθεί τα Cookies μπορεί να μην έχει πρόσβαση σε κάποιες υπηρεσίες της σελίδας αυτής.

Σκοπός αποδοχής Cookies
1) Για διευκόλυνση πρόσβασης στην σελίδα μας
2) Για σκοπούς marketing.
3) Για αποθήκευση τον επιλογών σας
4) Για εντοπισμό της χώρας σας μέσο IP
5) Για λόγους ασφάλειας